علت آتش گرفتن سیم برق

علت آتش گرفتن سیم برق

سیم‌های برق به خاطر عبور جریان زیاد، در صورت‌عدم بهره‌گیری از هادی قوی و یا بی‌کیفیت بودن عایق، همواره مستعد سوختگی و حتی آتش گرفتن، هستند. از همین رو، متاسفانه آتش گرفتن سیم و کابل‌های برق، اصلی‌ترین دلیل حوادث آتش‌سوزی در سطح کشور است. علت آتش گرفتن سیم برق می‌تواند ناشی از موارد متعددی باشد، […]